24 Styczeń 2021 23:01:59
Nawigacja
Pytania i odpowiedzi: Informacje o rekrutacji
Pytania i odpowiedzi >Informacje o rekrutacji
Jak mogę złożyć podanie?Kiedy zmieni się status mojego podania?
Jak mogę złożyć podanie?
Podanie do złożenia w szkole możesz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://www.nabor.lojedlicze.pl/ po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji.
W kolejnym kroku należy wybrać z menu dodaj podanie.
Po wybraniu typu szkoły oraz zatwierdzeniu wyboru przyciskiem dodaj podanie możesz wydrukować dodane podanie/podania i podpisane przez Ciebie oraz Twoich rodziców złożyć w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu w terminie od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.
Jeżeli wykorzystałem/am gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłem/am je w sekretariacie to czy mogę zarejestrować się on-line?
Aplikacja rekrutacji on-line działa na zasadzie asystenta w przygotowaniu podania do złożenia w szkole.
Jeżeli wykorzystałeś/aś gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłeś/aś je w sekretariacie to Twoje dane zostały wprowadzone do aplikacji w celu przeprowadzenia dalszego naboru więc rejestracja nie jest już możliwa, gdyż Twój PESEL i pozostałe dane są już w bazie danych.
W momencie dostarczenia pozostałych dokumentów naboru - świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu po rozdaniu świadectw. dane te będą uzupełniane w celu przyjęcia Cię do szkoły.
Do góry
Kiedy zmieni się status mojego podania?
Status podania z domyślnego zostanie zmieniony na potwierdzony po dostarczeniu wydrukowanego i podpisanego podania przez Ciebie i twoich rodziców/opiekunów do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu w dniach od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.
Kolejny raz status Twojego podania zmieni się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2016 r. do godz. 15:00 z potwierdzony na zakwalifikowany lub niezakwalifikowany. Związane to jest z przyjmowaniem świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE
Od 15 do 25 lipca 2016 r. do godz. 15:00 trwa potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów. W tym okresie po dostarczeniu oryginałów dokumentów zmieni się status Twojego podania z zakwalifikowany na przyjęty do szkoły.
Do góry
39,895 unikalne wizyty PA